Praxe pro studenty

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňuje praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Masarykovou univerzitou- Pedagogickou fakultou, Masarykovou univerzitou- Filozofickou fakultou, OA, SOŠK a VOŠ Brno, Střední odbornou školou managementu a práva, s.r.o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb.