Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
Domov pro seniory Podpěrova, p.o.

Domov pro seniory Podpěrova je příspěvková organizace, kterou zřizuje Statutární město Brno. Domov byl uveden do provozu v roce 1996. Domov pro seniory Podpěrova je pobytové zařízení sociální péče, které poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Domov pro seniory se nachází v městské části Brno - Medlánky. Předmětem činnosti Domova pro seniory je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociální služby domov pro seniory.             
 
Více zde
Jihomoravský kraj

          Organizace je finančně podporována z prostředků   
          statutárního města Brna a Jihomoravského kraje
 
ico_1.png
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory

Aktuality

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.
12. 04. 2021

Změna organizace návštěv od 6. 5. 2021 v DS Podpěrova

Návštěvy budou probíhat ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.

Od 6.5.2021 nebude možné provést test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v domově pro seniory. Odběrová místa najdete na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen 

Vstup pro návštěvy bude hlavním vchodem.

I nadále jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11.05.2021 s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Podpěrova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěvníci:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
Bezplatně se můžete otestovat např. přes Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1., http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms , tel. 770130932 nebo na kterémkoliv jiném odběrovém místě. 
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele.                                                                                                                                                                                
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ,PŘI DALŠÍCH NÁVŠTĚVÁCH PAK JIŽ NEMUSÍTE CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDAT),    
                                                                                 
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.   
        
d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:

 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše (negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19).
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

od 12.04. 2021 do 05.05.2021 ve dnech úterý a čtvrtek od 14:00 - 18:00 hod.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  
jsou v Domově pro seniory Podpěrova omezeny návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:

 • že osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem;
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:                                                                                                    a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,                                                                                                                                                                                 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ),                                                                                      c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.            d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty. 
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení se s pravidly návštěv. 
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti do 15 let do domova mohou pouze s předloženým dokladem o  provedeném RT-PCR vyšetření nebo s výsledkem POC testu s negativním výsledkem ne starším 48 hodin.
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně.

POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory.

V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.
K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.
 
Celý článek
Všechny aktuality