O nás

Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou  organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno. Jde o zařízení sociálních služeb, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům se sníženou soběstačností pomoc a péči, odpovídající jejich individuálním potřebám a schopnostem, zmírňovat negativní vlivy stárnutí a podporovat udržování tělesných a duševních schopností, zachování běžného způsobu života a přirozených vztahů. Při poskytování péče je kladen důraz na využívání stávajících vlastních sil, možností, schopností a zdrojů seniora. 

Domov pro seniory se nachází v obytné zástavbě městské části Brno-Medlánky v blízkosti nákupního centra s potravinami, drogistickým zbožím, lékárnou, prodejnou květin, pečiva a zdravé výživy, na dosah zastávky městské hromadné dopravy a s dobrou možností parkování vozidel. Objekt domova pro seniory je třípodlažní, řešený bezbariérově, s vlastní plynovou kotelnou a kuchyní pro přípravu stravy, včetně diet diabetické, racionální, šetřící a bez tukové, s možností úpravy stravy na mixovanou a mletou.  Kapacita je 70 osob.Domov pro seniory Podpěrova má na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaregistrovanou v registru poskytovatelů sociálních služeb pobytovou službu, a to:

  • Domov pro seniory