Dobrovolnictví

Do Domova seniorů Podpěrova, přípěvkové organizace za našimi klienty všech dobrovolníků. 

Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. 

Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu klientů a aktivně je zapojit 
do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: 

  • návštěvy klienta v bytě – individuální práce s klientem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.),
  • doprovodí klientů při procházkách na zahradě domova, do města,
  • individuální rozhovory s klienty,
  • výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti klienta),
  • pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit,
  • pomoc na kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova.

 Při výběru, proškolení a následném docházení dobrovolníků do DSP spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest, os
 a Dobrovolnickým centrem ADRA.


Více informací o dobrovolnictví se dozvíte na
 www.adra.cz a www.ratolest.cz                                                                                                                                                     

Ratolest Brno – Dny dobrovolnictví
ADRA Frýdek-Místek - Dobrovolnické centrum | Givt