Dobrovolnictví

Do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace dochází za našimi klienty dobrovolníci. 

Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. 

Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit 
do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: 

  • návštěvy uživatele v bytě – individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.),
  • doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu domova, do města,
  • individuální rozhovory s uživateli,
  • výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele),
  • pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit,
  • pomoc na kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova.


Při výběru, proškolení a následném docházení dobrovolníku do DSP spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest, o. s. Více informací o Dobrovolnickém centru Ratolest, o. s. se dozvíte na www.ratolest.cz.