Spolupráce s ADROU, o. p. s.

1. března 2018
V roce 2018 náš Domov pro seniory Podpěrova, p. o. uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnické služby s organizací ADRA, o. p. s..