Projekt Katedry výtvarné výchovy PdF MU

5. června 2010 - 4. února 2013

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace byl zapojen do projektu lektorsky vedené praxe studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 2010 – 2013. 

Po celou dobu trvání projektu jsme se aktivně zapojovali do všech aktivit, které byly vedeny studenty zmíněné katedry. Jednotlivých výtvarných aktivit byly desítky a všechny byly pro naše seniory podnětné a zajímavé. Dovolím si vyzvednout některé z nich. Ponoření se do krásy umění a vzpomínek umožnil projekt „Renoirova snídaně veslařů“ – oživlý obraz. Byl spojen s atributy patřícími k dobovému oblékání a společenskému setkání. Klobouky na hlavách dam nesly prvky jejich vkusu, neboť si je sami dotvářely. Další, velmi významné projekty, jež se nesly v duchu být i ve svém vysokém věku potřebný, byly: výroba haptických počítadel pro nevidomé děti z keramické hlíny a nahrávání CD pohádek pro děti, které byly určeny malým pacientům v dětské nemocnici, aby jim zpříjemnily tamní pobyt. K těmto nahrávkám navíc sami vytvořily originální obaly na CD.
pdf.jpg
pdf1.jpg