Projekt E-Qalin

1. ledna 2015 - 5. června 2015

Projekt E-Qalin je evropský model měření a zvyšování kvality v sociálních službách. Jeho cílem je mimo jiné zvýšení kvality služeb pro uživatele, zvýšení spokojenosti pracovníků, zvýšení profesionality a atraktivity zaměstnavatele.  

Cílem je splnit aktuální očekávání uživatelů sociální služby, jejich rodinných příslušníků a externích partnerů a trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.  

Více informací naleznete na stránkách www.e-qalin.cz.