Místo, kde žijeme

1. ledna 2015 - 5. června 2015
V tomto roce (2015) jsme se zapojeni do projektu pod názvem „Místo, kde žijeme“, který podporuje Fond pro nestátní neziskové organizace. 

Po stopách konikleců 
Klienti se účastní tří na sebe navazujících činnosti, jejichž hlavním tématem budou koniklece a chráněná území města Brna, kde tyto rostliny rostou.

  1. Přednáška v domově či klubu o koniklecích a PR Kamenný vrch 
  2. Exkurze na PR Kamenný vrch (cca 1 hod)
  3. Přednáška o dalších chráněných územích, na kterých rostou koniklece (např. NPP Stránská skála, NPR Hádecká planina, PP Medlánecké kopce)

Sraz s duchem místa
Originální exkurze pro veřejnost, které propojují zajímavá přírodní místa, lidi a informace od odborníků (environmentalisti, entomologové, geologové, historici aj.). V průběhu roku proběhne cca 5 exkurzí na vybraná chráněná území města Brna a okolí.