MEZIČASY

16. listopadu 2020
V návaznosti na Křížovkářskou ligu, které se náš domov seniorů pravidelně účastnil jsme vstoupili do nového projektu s názvem Mezičasy. Tento nový projekt vznikl v reakci na aktuální epidemiologickou situaci, kdy jsou zákázány návštěvy v sociálních službách. Projekt si klade za cíl alespoň trochu pomoci  zlepšit psychickou nepohodu klientů, zmírnit jejich smutek a ukázat jim, že nejsou sami. Konkrétně  pravidelným zasíláním dopisů a videovzkazů od studentů, seniorů a dalších dobrovolníků. Dopisy jsou posílány každý týden, videovzkazy několikrát do měsíce. Kromě psaní jsou v dopisech i obrázky od dětí, kvízy a drobné dárky pro klienty.
Dopisy a videovzkazy (videovamy) jsou předávány klientům při individuálních návštěvách v bytových jednotkách prostřednictvím našich pracovníků a dobrovolníků, kteří jim dopisy také předčítají.