Realizované projekty

Pohledy od dobrovolníků z ADRY
Pohledy od dobrovolníků z ADRY
23. listopadu 2020
Dobrovolnická organizace ADRA doručila našim klientům pohlednice od dobrovolníků s cílem potěšit je v této nelehké době... Děkujeme!
Detail události
MEZIČASY
MEZIČASY
16. listopadu 2020
V návaznosti na Křížovkářskou ligu, které se náš domov seniorů pravidelně účastnil jsme vstoupili do nového projektu s názvem Mezičasy. Tento nový projekt vznikl v reakci na aktuální epidemiologickou situaci, kdy jsou zákázány návštěvy v sociálních službách. Projekt si klade za cíl alespoň trochu pomoci  zlepšit psychickou nepohodu klientů, zmírnit jejich smutek a ukázat jim, že nejsou sami. Konkrétně  pravidelným zasíláním dopisů a videovzkazů od studentů, seniorů a dalších dobrovolníků. Dopisy jsou posílány každý týden, videovzkazy několikrát do měsíce. Kromě psaní jsou v dopisech i obrázky od dětí, kvízy a drobné dárky pro klienty.
Dopisy a videovzkazy (videovamy) jsou předávány klientům při individuálních návštěvách v bytových jednotkách prostřednictvím našich pracovníků a dobrovolníků, kteří jim dopisy také předčítají.
Detail události
GO4PEACE 2019
GO4PEACE 2019
19. července 2019
Ve dnech 22. – 26. 7. 2019 byl náš Domov pro seniory Podpěrova, p. o. zapojen do německého projektu "Mezinárodní camp mladých" – GO4PEACE 2019.
Detail události
INTERNET PRO SENIORY
INTERNET PRO SENIORY
2. dubna 2019
V roce 2019 se naši klienti zúčastnili projektu "Internet pro seniory", který byl realizován společností Vodafone jako součást společenské odpovědnosti firmy (CSR). Jednou týdně docházeli do našeho DS zaměstnanci brněnské pobočky firmy Vodafone, aby naše klienty naučili základy práce s internetem. Našim klientům zabezpečili veškeré technické zázemí. Projekt trval po dobu 3 měsíců a byl zakončen přednáškou na téma "Bezpečnost práce s internetem".
Detail události
Spolupráce s ADROU, o. p. s.
Spolupráce s ADROU, o. p. s.
1. března 2018
V roce 2018 náš Domov pro seniory Podpěrova, p. o. uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnické služby s organizací ADRA, o. p. s..
Detail události
Křížovkářská liga seniorů
Křížovkářská liga seniorů
14. září 2017
Od září roku 2017 se náš DS zapojil do projektu Křížovkářská liga seniorů organizovaného Spolkem Počteníčko. Projekt byl opakovaně realizován každým rokem, naposledy v roce 2019.
Detail události
Značka kvality
Značka kvality
1. ledna 2015 - 5. června 2015

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace se zapojil do projektu externího systému hodnocení kvality sociálních služeb z pohledu uživatele v ČR, tzn. „ Značky kvality“.

Detail události
Místo, kde žijeme
Místo, kde žijeme
1. ledna 2015 - 5. června 2015
V tomto roce (2015) jsme se zapojeni do projektu pod názvem „Místo, kde žijeme“, který podporuje Fond pro nestátní neziskové organizace. 
Detail události
Projekt E-Qalin
Projekt E-Qalin
1. ledna 2015 - 5. června 2015

Projekt E-Qalin je evropský model měření a zvyšování kvality v sociálních službách. Jeho cílem je mimo jiné zvýšení kvality služeb pro uživatele, zvýšení spokojenosti pracovníků, zvýšení profesionality a atraktivity zaměstnavatele.  

Detail události
Projekt Katedry výtvarné výchovy PdF MU
Projekt Katedry výtvarné výchovy PdF MU
5. června 2010 - 4. února 2013

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace byl zapojen do projektu lektorsky vedené praxe studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 2010 – 2013. 

Detail události