Přehled volnočasových aktivit v DS Podpěrova, p. o.

13. března 2020
PONDĚLÍ
9:45 – 11:30       Výtvarná a keramická dílna
9:45 – 10:45       Trénink kognitivních funkcí
13:30 – 14:30     Trénink kognitivních funkcí

 
ÚTERÝ
9:45 – 11:30       Výtvarná a keramická dílna
9:45 – 10:45       Trénink kognitivních funkcí
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivizace ležících klientů na bytových jednotkách.
 
STŘEDA
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro následující typy programů (aktivity se střídají): 
Reminiscenční terapie
Muzikoterapie
Muzikodrama
Hudební vystoupení
 
ČTVRTEK
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro následující typy programů (aktivity se střídají): 
Přednášky, besedy
Hudební, divadelní a jiná vystoupení
Promítání filmů
Mše
Kafinec
Posezení na zahradě
Psychomotorická cvičení
 
PÁTEK
V dopoledních hodinách probíhají individuální aktivizace ležících klientů na bytových jednotkách.

Změna programu vyhrazena.