Pravidelný program a každodenní aktivity

Pravidelný 14 - denní program
Pravidelný 14 - denní program
15. ledna 2020
PROGRAM AKCÍ V DS PODPĚROVA

Naše obyvatele se snažíme podporovat v jejich zájmové činnosti. Nabízíme množství pravidelných aktivit, taktéž přednášek, besed, hudebních a divadelních vystoupení, atp.,  kterých se obyvatelé mohou účastnit. Každý obyvatel obdrží program aktivit na 14 dní v tištěné podobě. Programy a plakáty na aktuální akce jsou vyvěšeny na nástěnkách a ve výtazích domova. V případě zájmu doprovodí personál obyvatele na vybranou aktivitu. 
Detail události