2021 - Vánoční koncert cimbálové muziky Kyničan

V tomto roce nemohl z pandemických důvodů proběhnout k​aždoročně pořádaný vánoční večírek v tradiční podobě - s bohatým občerstvením. Pro obyvatele našeho DS jsme tedy za přísných opatření alespoň uspořádali "Vánoční koncert cimbálové muziky Kyničan" z Moravských Knínic. Občerstvení, které nebylo možné konzumovat na místě, jsme všem dodali do bytových jednotek. Akce proběhla dne 21. 12. 2021.