2018 - Vánoční posezení

 Ve čtvrtek 20.prosince jsme se v hojném počtu sešli na Vánočním posezení. Jeho součástí bylo krásné vystoupení pěveckého sboru Ignis Gloria a také sváteční slovo pana faráře Kotíka z farnosti sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích. Velkým překvapením pro všechny zúčastněné byla bohatá nadílka dárků, kteé jsme dostali od Charity pro všechny obyvatele našeho domova.