! POZOR ZMĚNA - ZÁKAZ NÁVŠTĚV A ZÁKAZ VYCHÁZENÍ !!!!

13. 10. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 998 trvá ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání.

Výjimky na základě individuální domluvy (důvody - psychický stav či sociální situace klienta, terminální stádium  nevyléčitelného onemocnění klienta).

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 č. 1029   je vyhlášen ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ mimo objekt či areál domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu. 

Výjimky na základě individuální domluvy jsou možné u klientů u nichž by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.   

Výjimky je možné konzultovat s Bc. Renatou Danielovou - vedoucí soc. zdrav. úseku na tel.č. 776 770 407. 

Všichni klienti byli o tomto nařízení informováni.


Děkuji za pochopení a respektování tohoto rozhodnutí, které je vyvoláno nepříznivou epidemiologickou situací.

O dalším vývoji budete informováni na webových stránkách domova a elektronicky.  


                                                                                                       JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka