Vycházky klientů

12. 04. 2021

Vycházky klientů s účinností od 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021

Vycházky klientů s účinností ode dne 12.04.2021 od 00:00 hod

v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, bez ohledu na délku trvání vycházky, je nutné splnit tyto podmínky:

  1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor – tuto podmínku splňuje jednolůžkový pokoj. 

  2. do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden zdravotnickým pracovníkem domova pro seniory první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;

  3. umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;

  4. postup podle bodu 1 - 3 se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

    PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST VŽDY POUŽÍVAT RESPIRÁTOR, ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95; 

    Vycházku podle bodu 1 - 3 je nutné hlásit na zdravotní oddělení a zapsat do listu, který je umístěn na stolečku u vchodu do domova pro seniory. Do listu evidence vycházek je nutné zaznamenat jméno a příjmení, datum a čas odchodu a návratu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vycházky klientů s účinností od 16.12.2020 od 00:00 hod. 

!!! PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST POUŽÍVAT RESPIRÁTOR
ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95 !!!
  • Vycházka do 6 hodin – po návratu klient nastoupí tzv. interní karanténu (pobyt na BJ, omezení kontaktu s ostatními klienty) a dále budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
  • Vycházka nad 6 hodin – podmínkou je, že klient bude po návratu umístěn do preventivní karantény a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, za další 3 – 4 dny bude proveden další antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude zrušena preventivní karanténa.