Vycházky klientů

17. 05. 2021

Vážení blízcí našich klientů,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě zrušení některých mimořádných krizových opatření jsou od 17.05.2021 povoleny vycházky klientů za podmínek platných pro všechny občany ČR pro pohyb ve venkovních prostorech, tedy že:

 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
 • nebude klient Domova vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Ruší se:
 • podmínka nutnosti umístění klienta Domova na izolační pokoj po návratu z vycházky a také podmínka opakovaného testování v průběhu následujících 72 hodin;
 • podmínka nutnosti vystaveného certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 klienta Domova.

I přes uvolňující se opatření nadále prosíme o zodpovědnost v dodržování platných opatřeních při kontaktu s klienty Domova pro seniory.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Účinnost od 12. dubna 2021  00:00 hod. do 17.května  00:00 hod.

Vycházky klientů s účinností od 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021


Vycházky klientů s účinností ode dne 12.04.2021 od 00:00 hod

v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, bez ohledu na délku trvání vycházky, je nutné splnit tyto podmínky:

 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor – tuto podmínku splňuje jednolůžkový pokoj. 

 2. do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden zdravotnickým pracovníkem domova pro seniory první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;

 3. umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;

 4. postup podle bodu 1 - 3 se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

  PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST VŽDY POUŽÍVAT RESPIRÁTOR, ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95; 

  Vycházku podle bodu 1 - 3 je nutné hlásit na zdravotní oddělení a zapsat do listu, který je umístěn na stolečku u vchodu do domova pro seniory. Do listu evidence vycházek je nutné zaznamenat jméno a příjmení, datum a čas odchodu a návratu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vycházky klientů s účinností od 16.12.2020 od 00:00 hod. 

!!! PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST POUŽÍVAT RESPIRÁTOR
ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95 !!!
 • Vycházka do 6 hodin – po návratu klient nastoupí tzv. interní karanténu (pobyt na BJ, omezení kontaktu s ostatními klienty) a dále budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
 • Vycházka nad 6 hodin – podmínkou je, že klient bude po návratu umístěn do preventivní karantény a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, za další 3 – 4 dny bude proveden další antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude zrušena preventivní karanténa.