Vycházky klientů

22. 12. 2020

Vycházky klientů s účinností od 22.12.2020 od 00:00 hod. na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č.1370

Vycházky klientů s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod

v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, bez ohledu na délku trvání vycházky, je nutné splnit tyto podmínky:

  1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor – tuto podmínku splňuje jednolůžkový pokoj. 
    PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST POUŽÍVAT RESPIRÁTOR, ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95;

  2. do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden zdravotnickým pracovníkem domova pro seniory první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;

  3. umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;

  4. v průběhu vycházky je povinností používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Vycházku je nutné hlásit na zdravotní oddělení a zapsat do listu, který je umístěn na stolečku u vchodu do domova pro seniory. Do listu evidence vycházek je nutné zaznamenat jméno a příjmení, datum a čas odchodu a návratu. 
 
Opatření trvá po dobu nouzového stavu.
 
Opatření je přijato z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a opětovného výskytu nákazy COVID-19 v zařízeních sociálních služeb.
 
Důrazně žádám klienty o jeho dodržování.
 
JUDr. Vlasta Hrabcová,
Ředitelka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vycházky klientů s účinností od 16.12.2020 od 00:00 hod. 

!!! PŘI VYCHÁZCE JE POVINNOST POUŽÍVAT RESPIRÁTOR
ALESPOŇ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95 !!!
  • Vycházka do 6 hodin – po návratu klient nastoupí tzv. interní karanténu (pobyt na BJ, omezení kontaktu s ostatními klienty) a dále budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19
  • Vycházka nad 6 hodin – podmínkou je, že klient bude po návratu umístěn do preventivní karantény a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, za další 3 – 4 dny bude proveden další antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude zrušena preventivní karanténa.