Sčítání lidu, domů a bytů 2021

06. 04. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.

Klienti ubytovaní v Domově pro seniory Podpěrova budou sečteni v domově. Sčítání bude probíhat listinnou formou od 17. dubna do 11. května 2021. 

Jedná se o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt. Klienti se sčítají v místě obvyklém, jedná se o místo, kde žijí a budou žít dál, neptají se na trvalý pobyt.

Sčítacím komisařem Domova pro seniory Podpěrova byla jmenována vedoucí sociálně- zdravotního úseku Bc. Renata Danielová.

V případě dotazů ji kontaktujte na tel. č. 776 770 407