Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o. od 8. 12. 2020

04. 12. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod. č. 500 a v souladu s Doporučeným postupem MPSV ČR č. 17/2020 ze dne 2.12.2020 stanovím tato pravidla pro návštěvy v období od 8. 12. do 12.12.2020. Po tomto datu budou pravidla upravena dle aktuálních podmínek vyhlášených vládou. 

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 23.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů

 • s omezenou svéprávností

 • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav

 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění​Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:

 • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem

 • ​v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
   

  Návštěvy jsou možné od 8. prosince 2020 ve dnech:

  Úterý a čtvrtek v době od 14.00 hod. do 18.00 hod.


POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory. V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.

K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.

Nevyužijete-li nabídky k otestování přímo v domově pro seniory, máte v příloze uveden seznam testovacích míst.


Další podmínky, které jsou návštěvy povinny dodržet v zájmu udržení bezpečného prostředí v domově pro seniory:

 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s pravidly návštěv Trvání návštěvy je omezeno na 30 minut
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni
 • Děti do 15 let do domova zatím nemohou
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně
 • ​Povinná desinfekce rukou 
Priloha-Seznam-odbernych-mist.pdf