Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

12. 04. 2021

Změna organizace návštěv od 6. 5. 2021 v DS Podpěrova

Návštěvy budou probíhat ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.

Od 6.5.2021 nebude možné provést test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v domově pro seniory.

Vstup pro návštěvy bude hlavním vchodem.

I nadále jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Podpěrova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěvníci:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
Bezplatně se můžete otestovat např. přes Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1., http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms , tel. 770130932 nebo na kterémkoliv jiném odběrovém místě. 
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele.                                                                                                                                                                                
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ,PŘI DALŠÍCH NÁVŠTĚVÁCH PAK JIŽ NEMUSÍTE CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDAT),    
                                                                                 
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.   
        
d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:

 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše (negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19).
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

od 12.04. 2021 ve dnech úterý a čtvrtek od 14:00 - 18:00 hod.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  
jsou v Domově pro seniory Podpěrova omezeny návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:

 • že osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem;
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:                                                                                                    a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,                                                                                                                                                                                 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ),                                                                                      c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.            d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty. 
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení se s pravidly návštěv. 
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti do 15 let do domova mohou pouze s předloženým dokladem o  provedeném RT-PCR vyšetření nebo s výsledkem POC testu s negativním výsledkem ne starším 48 hodin.
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně.

POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory.

V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.
K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.
 
Priloha-Seznam-odbernych-mist.pdf