Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

19. 11. 2021

Aktuální pravidla pro návštěvu

Od 22.11.201 v souvislosti s vývojem nákazy a opatřeními vlády k úpravě pravidel pro návštěvy.        Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021- 5/MIN/KAN ze dne 18.11.2021   omezení návštěv trvá.

Návštěvy i nadále probíhají ve dnech 
úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.
Vstup pro návštěvu je hlavním vchodem.

Výjimku z omezení návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba prokáže že:

1) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV 2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem. JIŽ NENÍ MOŽNÉ PROKÁZAT BEZINFEKČNOST NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO SAMOTESTU, nebo

3) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

4) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doby nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) za přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, 

nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním opatřením jinak. Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele za předpokladu, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý v originálním balení. Výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 15 let, které mohou mít jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou: 
  • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
  • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
  • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jednom okamžiku.
  • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše .