Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

07. 07. 2021

Změna omezení návštěv v DS Podpěrova s účinností od pátku 09.07.2021 (změna je označena červeně)

Návštěvy probíhají ve dnech 
úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.
Vstup pro návštěvy je hlavním vchodem.

 • Omezení návštěv v DS Podpěrova v souladu s mimořádným opatřením ze dne 2. července 2021 (Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN) s účinností od 9. července 2021. Toto opatření upravuje podmínky návštěv klientů sociálních služeb stanovené opatřením (č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN) tak, že musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  • -  navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření
  • -  navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test
  • - navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to certifikátem a u očkování uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní,
   • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
  • - navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
  • - navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který si sama přinese, test musí být určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
  • - navštěvující osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
  • - navštěvující osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.


Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše .--------------------------------------------------------------------------

Změna omezení návštěv v DS Podpěrova s účinností od 08.06.2021
Návštěvy probíhají ve dnech 
úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.

Vstup pro návštěvy je hlavním vchodem.

 • Omezení návštěv v DS Podpěrova v souladu s mimořádným opatřením ze dne 7. června 2021 (č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN) s účinností od 8. června 2021. Toto opatření ruší předchozí opatření a upravuje podmínky návštěv klientů sociálních služeb tak, že musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • -  navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření

  • -  navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test

  • - navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to certifikátem (upřesnění certifikátu viz celé znění opatření) a u očkování uplynulo:

   • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

   • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

   • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

  • - navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,

  • - navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který si sama přinese, test musí být určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,

  • - navštěvující osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,

  • - navštěvující osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Celé znění opatření, kde jsou všechny podmínky detailně popsány naleznete  ZDE (154.54kB).

Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:

 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).

 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.

 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.

 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše .


 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna omezení návštěv v DS Podpěrova s účinností od 24.5.2021


Návštěvy probíhají ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.

Vstup pro návštěvy je hlavním vchodem.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.05.2021 s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Podpěrova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěvníci:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
Provedení testu POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 není možné přímo v domově pro seniory. Odběrová místa najdete na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen
Bezplatně se můžete otestovat např. přes Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1., http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms ,     tel. 770130932 nebo na kterémkoliv jiném odběrovém místě. 
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele.  
                                                             
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

c) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SP uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

d) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

e) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;        

f) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová  opatření poskytovatele,
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:

 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).

 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivost předkládaných údajů.

 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.

 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše (negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19).

 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.04.2021 0:00:00
Změna organizace návštěv od 6. 5. 2021 v DS Podpěrova
Návštěvy budou probíhat ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.
Od 6.5.2021 nebude možné provést test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v domově pro seniory. Odběrová místa najdete na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen 
Vstup pro návštěvy bude hlavním vchodem.
I nadále jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11.05.2021 s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Podpěrova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěvníci:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
Bezplatně se můžete otestovat např. přes Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1., http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms , tel. 770130932 nebo na kterémkoliv jiném odběrovém místě. 
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele.                                                                                                                                                                                
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ,PŘI DALŠÍCH NÁVŠTĚVÁCH PAK JIŽ NEMUSÍTE CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDAT),    
                                                                                 
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.   
        
d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše (negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19).
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.
od 12.04. 2021 do 05.05.2021 ve dnech úterý a čtvrtek od 14:00 - 18:00 hod.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  
jsou v Domově pro seniory Podpěrova omezeny návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:
 • že osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem;
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:                                                                                                    a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,                                                                                                                                                                                 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ),                                                                                      c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.            d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty. 
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení se s pravidly návštěv. 
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti do 15 let do domova mohou pouze s předloženým dokladem o  provedeném RT-PCR vyšetření nebo s výsledkem POC testu s negativním výsledkem ne starším 48 hodin.
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně.
POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory.
V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.
K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.
Priloha-Seznam-odbernych-mist.pdf