Doporučení zřizovatele

18. 07. 2022
S ohledem na horšící se situaci a nárůst případů onemocnění covid-19 nejen v ČR, zřizovatel Domova pro seniory Podpěrova, kterým je Magistrát města Brna, doporučuje, maximální obezřetnost při návštěvách domova pro seniory.
Chovejte se odpovědně vůči svým blízkým i ostatním klientům našeho domova.
  • Pokud se necítíte dobře, máte příznaky respiračního onemocnění, případně jiné příznaky, které by mohly souviset s onemocněním Covid-19 odložte Vaši návštěvu.
  • V případě že jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte Vaši návštěvu.
  • Od vstupu do zařízení používejte, prosím, po celou dobu respirátor, dále provádějte důslednou dezinfekci rukou.
  • Pro své návštěvy co nejvíce využívejte venkovní prostory Domova (zahradu).
V režimu návštěv se nic nemění, návštěvy jsou i nadále neomezeně. Doufáme, že se nám tento stav povede
ve spolupráci s Vámi co nejdéle udržet. I nadále se samozřejmě budeme řídit doporučeními a nařízeními našich nadřízených orgánů a případných změnách Vás budeme informovat.