2020 - Beseda s knihovnicí MČ Brno - Medlánky na téma "Baron Trenck"

24. 03. 2020
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku paní Šárky Ondruškové, která nám tentokrát přiblíží známou historickou osobnost Barona Trencka. Přednáška proběhne dne 24. 3. 2020 od 10:00 hodin ve společenské místnosti našeho DS.