Aktuality

Očkování klientů a zaměstnanců proti nemoci COVID-19
12. 01. 2021
V úterý 12. 1. 2021 proběhlo v našem DS očkování klientů a zaměstnanců proti nemoci COVID-19. Očkování první dávky proběhlo vakcínou od společnosti Pfizer. Očkování druhou dávkou vakcíny se uskuteční po 21 dnech po první aplikaci.
Celý článek
Vycházky klientů
22. 12. 2020

Vycházky klientů s účinností od 22.12.2020 od 00:00 hod. na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č.1370

Celý článek
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM
14. 12. 2020
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří od listopadu 2020 v našem DS pomáhali s péčí a provozem. Moc si vážíme jejich pomoci v těžké situaci způsobené koronavirovou pandemií. Zaměstnancům pomohli a klientům zpříjemnili čas v době nařízené izolace.
Celý článek
Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o. od 8. 12. 2020
04. 12. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod. č. 500 a v souladu s Doporučeným postupem MPSV ČR č. 17/2020 ze dne 2.12.2020 stanovím tato pravidla pro návštěvy v období od 8. 12. do 12.12.2020. Po tomto datu budou pravidla upravena dle aktuálních podmínek vyhlášených vládou. 

Celý článek
! INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY !
15. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci,
plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.
Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na  vedoucí sociálně zdravotního úseku tel. 776 770 407 a vedoucí zdravotního oddělení tel. 733 668 621. Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.
Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
Celý článek
! POZOR ZMĚNA - ZÁKAZ NÁVŠTĚV A ZÁKAZ VYCHÁZENÍ !!!!
13. 10. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 998 trvá ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání.

Výjimky na základě individuální domluvy (důvody - psychický stav či sociální situace klienta, terminální stádium  nevyléčitelného onemocnění klienta).

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 č. 1029   je vyhlášen ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ mimo objekt či areál domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu. 

Výjimky na základě individuální domluvy jsou možné u klientů u nichž by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.   

Výjimky je možné konzultovat s Bc. Renatou Danielovou - vedoucí soc. zdrav. úseku na tel.č. 776 770 407. 

Všichni klienti byli o tomto nařízení informováni.


Děkuji za pochopení a respektování tohoto rozhodnutí, které je vyvoláno nepříznivou epidemiologickou situací.

O dalším vývoji budete informováni na webových stránkách domova a elektronicky.  


                                                                                                       JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka
                                                                                                                                      
Celý článek