Aktuality

! INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY !
15. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci,
plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.
Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na  vedoucí sociálně zdravotního úseku tel. 776 770 407 a vedoucí zdravotního oddělení tel. 733 668 621. Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.
Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
Celý článek
! POZOR ZMĚNA - ZÁKAZ NÁVŠTĚV A ZÁKAZ VYCHÁZENÍ !!!!
13. 10. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 998 trvá ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání.

Výjimky na základě individuální domluvy (důvody - psychický stav či sociální situace klienta, terminální stádium  nevyléčitelného onemocnění klienta).

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 č. 1029   je vyhlášen ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ mimo objekt či areál domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu., tj. do 3.11.2020. 

Výjimky na základě individuální domluvy jsou možné u klientů u nichž by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.   

Výjimky je možné konzultovat s Bc. Renatou Danielovou - vedoucí soc. zdrav. úseku na tel.č. 776 770 407. 

Všichni klienti byli o tomto nařízení informováni.


Děkuji za pochopení a respektování tohoto rozhodnutí, které je vyvoláno nepříznivou epidemiologickou situací.

O dalším vývoji budete informováni na webových stránkách domova a elektronicky.  


                                                                                                       JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka
                                                                                                                                      
Celý článek