Aktuality

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.
12. 04. 2021

Změna organizace návštěv od 6. 5. 2021 v DS Podpěrova

Návštěvy budou probíhat ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 14:00 – 18:00 hodin.

Od 6.5.2021 nebude možné provést test POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v domově pro seniory.

Vstup pro návštěvy bude hlavním vchodem.

I nadále jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezeny návštěvy klientů v Domově pro seniory Podpěrova tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že návštěvníci:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
Bezplatně se můžete otestovat např. přes Společnost Podané ruce o.p.s. Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1., http://covidtestbrno.cz/cs/#/terms , tel. 770130932 nebo na kterémkoliv jiném odběrovém místě. 
Uznány budou i testy prováděné u zaměstnavatele, ne starší 48 hod., ze kterých bude možné jasně identifikovat, že předložený test patří osobě, která si přeje návštěvu vykonat a bude mít razítko zaměstnavatele.                                                                                                                                                                                
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ,PŘI DALŠÍCH NÁVŠTĚVÁCH PAK JIŽ NEMUSÍTE CERTIFIKÁT PŘEDKLÁDAT),    
                                                                                 
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.   
        
d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              
Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.

Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:

 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty (nevpuštění při teplotě 37,5 °C a více).
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a pravdivosti předkládaných údajů.
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti mohou na návštěvu domova při splnění podmínek uvedených výše (negativní test, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19).
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.

od 12.04. 2021 ve dnech úterý a čtvrtek od 14:00 - 18:00 hod.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 s účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  
jsou v Domově pro seniory Podpěrova omezeny návštěvy klientů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:

 • že osoba navštěvující klienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem;
 • tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:                                                                                                    a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,                                                                                                                                                                                 b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,(PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ S CERTIFIKÁTEM, PŘINESTE S SEBOU, PROSÍM, PROSTOU KOPII K ZALOŽENÍ),                                                                                      c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.            d) v případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                              Osoba navštěvující klienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu.
Další povinná režimová opatření ze strany Domova pro seniory Podpěrova jsou:
 • ​Povinná desinfekce rukou a měření tělesné teploty. 
 • Podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení se s pravidly návštěv. 
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni.
 • Děti do 15 let do domova mohou pouze s předloženým dokladem o  provedeném RT-PCR vyšetření nebo s výsledkem POC testu s negativním výsledkem ne starším 48 hodin.
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně.

POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory.

V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.
K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.
 
Celý článek
Vycházky klientů
12. 04. 2021

Vycházky klientů s účinností od 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021

Celý článek
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
06. 04. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.

Klienti ubytovaní v Domově pro seniory Podpěrova budou sečteni v domově. Sčítání bude probíhat listinnou formou od 17. dubna do 11. května 2021. 

Jedná se o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt. Klienti se sčítají v místě obvyklém, jedná se o místo, kde žijí a budou žít dál, neptají se na trvalý pobyt.

Sčítacím komisařem Domova pro seniory Podpěrova byla jmenována vedoucí sociálně- zdravotního úseku Bc. Renata Danielová.

V případě dotazů ji kontaktujte na tel. č. 776 770 407

 
Celý článek
Očkování klientů a zaměstnanců 2. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19
02. 02. 2021
V úterý 2. 2. 2021 proběhlo v našem DS očkování klientů a zaměstnanců 2. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Očkování proběhlo vakcínou od společnosti Pfizer. První očkování proběhlo dne 12. 1. 2021.
Celý článek
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM
14. 12. 2020
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří od listopadu 2020 v našem DS pomáhali s péčí a provozem. Moc si vážíme jejich pomoci v těžké situaci způsobené koronavirovou pandemií. Zaměstnancům pomohli a klientům zpříjemnili čas v době nařízené izolace.
Celý článek
! INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY !
15. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci,
plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.
Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na  vedoucí sociálně zdravotního úseku tel. 776 770 407 a vedoucí zdravotního oddělení tel. 733 668 621. Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.
Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
Celý článek