Aktuality

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o.
08. 06. 2021

Změna omezení návštěv v DS Podpěrova s účinností od 08.06.2021

Celý článek
Vycházky klientů
17. 05. 2021

Vážení blízcí našich klientů,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě zrušení některých mimořádných krizových opatření jsou od 17.05.2021 povoleny vycházky klientů za podmínek platných pro všechny občany ČR pro pohyb ve venkovních prostorech, tedy že:

  • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
  • nebude klient Domova vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Ruší se:
  • podmínka nutnosti umístění klienta Domova na izolační pokoj po návratu z vycházky a také podmínka opakovaného testování v průběhu následujících 72 hodin;
  • podmínka nutnosti vystaveného certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 klienta Domova.

I přes uvolňující se opatření nadále prosíme o zodpovědnost v dodržování platných opatřeních při kontaktu s klienty Domova pro seniory.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Celý článek
Očkování klientů a zaměstnanců 2. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19
02. 02. 2021
V úterý 2. 2. 2021 proběhlo v našem DS očkování klientů a zaměstnanců 2. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Očkování proběhlo vakcínou od společnosti Pfizer. První očkování proběhlo dne 12. 1. 2021.
Celý článek
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM
14. 12. 2020
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří od listopadu 2020 v našem DS pomáhali s péčí a provozem. Moc si vážíme jejich pomoci v těžké situaci způsobené koronavirovou pandemií. Zaměstnancům pomohli a klientům zpříjemnili čas v době nařízené izolace.
Celý článek
! INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY !
15. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci,
plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.
Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na  vedoucí sociálně zdravotního úseku tel. 776 770 407 a vedoucí zdravotního oddělení tel. 733 668 621. Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.
Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
Celý článek