Aktuality

BILLA POMÁHÁ SENIORŮM
27. 07. 2022
Poděkování zaměstnancům BILLY, spol. s r. o. Brno - Medlánky.
Celý článek
Chraňte své nejbližší.
26. 07. 2022
Upozornění pro návštěvy a rodinné příslušníky
 
Pokud pociťujete jakékoli příznaky nachlazení nebo respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, bolest v kloubech a svalech…) nebo jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte návštěvu na dobu po úplném uzdravení.
 
Při návštěvě doporučujeme použít respirátor a provádět důslednou dezinfekci rukou.
 
Děkujeme Vám za ohleduplnost ke svým blízkým i personálu domova.
Celý článek
Doporučení zřizovatele
18. 07. 2022
S ohledem na horšící se situaci a nárůst případů onemocnění covid-19 nejen v ČR, zřizovatel Domova pro seniory Podpěrova, kterým je Magistrát města Brna, doporučuje, maximální obezřetnost při návštěvách domova pro seniory.
Chovejte se odpovědně vůči svým blízkým i ostatním klientům našeho domova.
  • Pokud se necítíte dobře, máte příznaky respiračního onemocnění, případně jiné příznaky, které by mohly souviset s onemocněním Covid-19 odložte Vaši návštěvu.
  • V případě že jste byli v kontaktu s Covid pozitivní osobou odložte Vaši návštěvu.
  • Od vstupu do zařízení používejte, prosím, po celou dobu respirátor, dále provádějte důslednou dezinfekci rukou.
  • Pro své návštěvy co nejvíce využívejte venkovní prostory Domova (zahradu).
V režimu návštěv se nic nemění, návštěvy jsou i nadále neomezeně. Doufáme, že se nám tento stav povede
ve spolupráci s Vámi co nejdéle udržet. I nadále se samozřejmě budeme řídit doporučeními a nařízeními našich nadřízených orgánů a případných změnách Vás budeme informovat.
Celý článek
Změna úhrad
01. 03. 2022
Úhrady za služby
jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 
Celý článek
Očkování klientů a zaměstnanců 3. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19
06. 10. 2021
Ve středu 6. 10. 2021 proběhlo v našem DS očkování klientů a zaměstnanců 3. dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19. Očkování proběhlo vakcínou od společnosti Pfizer. První očkování proběhlo dne 12. 1. 2021, očkování druhou dávkou proběhlo 2. 2. 2021.
Celý článek