Informace splňující požadavky zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  o veřejných zakázkách jsou uvedeny na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/domov-pro-seniory-podperova-prispevkova-organizace_2268/

Od 1.7.2016 jsou veškeré smlouvy a objednávky nad 50 tisíc zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění v registru smluv.