Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu (např. v obl. stravování, oblékání a obouvání, komunikace, tělesné hygieny aj.) a nacházejí se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou již nejsou schopni zvládnout pomocí své rodiny ani s pomocí terénní služby (např. pečovatelské služby nebo osobní asistence), která je pro ně nedostačující. 
Služba je poskytována seniorům od 65 let, nepřetržitě 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Žádost o poskytování sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají významně zhoršenou soběstačnost (převážně/úplně jsou závislí na pomoci jiné osoby) a kteří na přijetí „spěchají“.  NENÍ MOŽNÉ přijmout žádost osoby, která chce svou situaci řešit „ pro jistotu do budoucna“.
 
Pokud si nejste jistí, případně pokud potřebujete více informací, zavolejte nám na tato telefonní čísla, rádi Vám poradíme: 549 213 144, 549 213 145, 778 700 072, 734 830 796, 541 227 387. Máte-li zájem podívat se do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a zodpovíme Vám Vaše dotazy.
 
K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je potřeba domovu předložit vyplněnou  "Žádost
o poskytování sociální služby" a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti.
Žádost o poskytování sociální služby můžete nalézt a stáhnout zde na webových stránkách, pod ikonou "O nás" pod odkazem "Formuláře a dokumenty" nebo ji můžete získat osobně u sociálních pracovnic (na základě předchozí telefonické domluvy s nimi, viz níže uvedené hodiny), může Vám být rovněž na vyžádání zaslána poštou na Vámi uvedenou adresu nebo Vám může být zaslána e-mailem.
Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby", kompletně vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu",  nám můžete doručit osobně, poštou na adresu zařízení: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno nebo zaslat naskenované
na e-mailovou adresu: soc@pod.brno.cz, soc2@pod.brno.cz.

Každá žádost je posuzována individuálně. Nejprve je Vaše žádost zkontrolována sociální pracovnicí, která prostřednictvím jednání přímo s Vámi (se zájemcem o poskytovanou službu) posoudí, zda patříte do okruhu osob, kterým Domov pro seniory Podpěrova poskytuje sociální službu, vyptá se na Vaše potřeby a očekávání a posoudí, bude-li Vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči. Pokud ano, budete zařazeni do pořadníku čekatelů, pokud ne, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti a o dalším postupu v rámci sociálního poradenství. 
 


Žádost si můžete vyzvednout v těchto hodinách
 

Pondělí - čtvrtek 8.00 hod.-12.00 hod. a 13.00 hod.-15.30 hod.
Pátek 8.00 hod.-12.00 hod. a 13.00 hod.-14.00 hod.