Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Služba je určena seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku případně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu  (např. v obl. stravování, oblékání a obouvání, komunikace, tělesné hygieny aj.) a nacházejí se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou již nejsou schopni zvládnout s pomocí své rodiny ani s pomocí terénní služby (např. pečovatelské služby nebo osobní asistence), která je pro ně nedostačující. 

Žádost o poskytnutí sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně), na přijetí spěchají, NENÍ MOŽNÉ podat žádost "pro případ/pro jistotu do budoucna".
Pokud si nejste jistí, zavolejte nám na tato telefonní čísla, rádi Vám poradíme: 549 213 144, 549 213 145, 778 700 072, 734 830 796, 541 227 387. Máte-li zájem podívat se do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a zodpovíme Vám Vaše dotazy.
 
K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je potřeba domovu předložit vyplněnou  "Žádost o poskytnuní sociální služby - Domov pro seniory Podpěrova, p.o."  a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti.
Žádost o poskytnutí sociální služby můžete nalézt a stáhnout zde na webových stránkách, pod odkazem FORMULÁŘE  nebo ji můžete získat osobně u sociální pracovnice (na základě předchozí telefonické domluvy s ní, viz níže uvedené hodiny) , může Vám být rovněž na vyžádání zaslána poštou na Vámi uvedenou adresu nebo Vám může být zaslána e-mailem.
Vyplněnou „Žádost o poskytnutí sociální služby ", kompletně vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu", "kopie rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči/je-li přiznán" a důchodový výměr aktuálního roku (není povinný) nám můžete doručit osobně, poštou na adresu zařízení: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno nebo zaslat naskenované na e-mailovou adresu: soc@pod.brno.cz, soc2@pod.brno.cz.

Vaši žádost zkontroluje sociální pracovnice, která posoudí, zda Vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči, bude Vám vydán „Záznam o přijetí žádosti nového žadatele o umístění do Domova pro seniory Podpěrova" a budete zařazeni do pořadníku čekatelů. 


Žádost si můžete vyzvednout v těchto hodinách
 

Pondělí - čtvrtek 8.00 hod.-12.00 hod. a 13.00 hod.-15.30 hod.
Pátek 8.00 hod.-12.00 hod. a 13.00 hod.-14.00 hod.